Současnost

Zde jsou uvedeny pouze změny, výstavby a různé akce v obci, Přehled akcí začíná rokem
1990, odkdy je starostou pan Václav Jaroš.

Součástí obecní činnosti, spadající právě k těm neopominutelným provozním
nákladům, je činnost věnovaná občanským záležitostem, o které by neměla chybět zmínka.
První zmínky jsou popsány v kronice již v roce 1959, kdy kytice a dar MNV byl předán panu
Františkovi Rakušanovi v den jeho 95. narozenin. Od té doby by se dala poskládat nekonečná
řada akcí, které ve volném čase volení zástupci naší obce uskutečňovali – vítání občánků,
slavnostní přivítání prvňáčků za účasti fotografa a svého času i s projížďkou v kočáře s
koňským spřežením, návštěvy při životních výročích a jiné společenské záležitosti. Nejdelší
časový úsek několika volebních období zajišťovala tuto práci paní učitelka Ludmila Novotná
se zastupiteli a aktivisty, později paní učitelka Marie Šidláková a v současnosti ve třetím
volebním období pan Tomáš Novák. Je pokračováno v podobném rozsahu i dnes s výjimkou
individuálního vítání občánků. Rodiny s novorozenci jsou osobně navštěvovány a je jim
předán dárek Obce Česká Bělá ve formě peněžního vkladu a věcný dárek.

1990

19911992199319941995199619971998199920002001200220032004