Český svaz chovatelů

Základní organizace Českého svazu chovatelů v České Bělé oslavuje v roce 2005
čtyřicáté výročí založení. Současný předseda pan Alois Tecl je jedním z posledních členů,
kteří organizaci zakládali. Byli to: František Blažek, Jiří Blažek, Vladimír Hüblbauer, Karel
Jablonecký, Václav Píbil, Stanislav Rakušan, Josef Sobotka, Boh. Stehno, Jan Štědrý, Alois
Tecl a Vojtěch Venzhöfer. V organizaci se vystřídali čtyři předsedové: Vojtěch Venzhöfer,
Václav Píbil, Stanislav Hrubý a Alois Tecl.

V současné době má organizace dvacet členů, z nichž jsou pouze tři mladí ve věku od
14 do 16 let. Nejmladším chovatelem je čtrnáctiletý Jakub Benc. Největší nárůst členů
zaznamenal ČSCHDZ v České Bělé v polovině sedmdesátých let, kdy bylo přihlášeno přes
padesát dospělých a jedenáct mladých chovatelů.

Začátky organizace byly velmi těžké, projevoval se nedostatek finančních prostředků.
Členové pořádali v obci taneční zábavy, teprve potom si mohli ze zisků zakoupit první
tetovací kleště na králíky. S dobrými výsledky se začali účastnit výstav zvířectva v okolí.

V roce 1980 byla uspořádána první výstava v České Bělé. Výstavní klece byly
zapůjčeny z Havlíčkova Brodu. Postupně byl nakoupen materiál na výrobu vlastních klecí a
voliér. Výstavy jsou od roku 1980 pořádány každoročně při příležitosti tradiční pouti. Letos
v srpnu se bude konat již jubilejní 25. Do roku 1992 byly výstavy pořádány v zahradě
šlechtitelské stanice pod farou, od roku 1993 se konají na volné ploše pod kostelem.

Pan Alois Tecl je nejstarším členem organizace a zároveň 27 let jejím předsedou.
V letech 2002 a 2003 se stal Mistrem České republiky na mistrovství chovatelů králíků
plemena velkého černého stříbřitého, které chová 65 let.
V chovu holubů největšího úspěchu dosáhl pan Jan Svatoň, který je členem
Speciálního klubu chovatelů benešovských holubů. V roce 2000 se stal nejlepším chovatelem
těchto holubů na okrese Havlíčkův Brod. V Praze dostal bronzový odznak III. stupně za
zásluhy v chovatelství a v Bystřici u Benešova obsadil 1. místo v republice.
Českobělští chovatelé se pravidelně úspěšně umísťují na celostátních výstavách,
nebojí se ani mezinárodních.
Organizace pořádá pro své členy zájezdy na výstavy, nezapomínají ani na výlety za kulturou.