Jiří Štefánek

Dlouholetý učitel a ředitel školy v České Bělé. Výrazně se podílel na veřejném životě obce a
na její stavební obnově (výstavba kulturního domu a zdravotního střediska.). Propagátor
názorné výuky, autor mnoha dodnes využívaných pomůcek ve fyzice, chemii a biologii,
zasloužil se o vybudování a vybavení laboratoře ve škole. Spolupracoval s Československou
akademií věd na výzkumu rostlinstva a živočišstva zdejší lokality. Autor odborné publikace
„Květena České Bělé a okolí“. Vynikající fotograf, autor fotodokumentace zdejší obce.