PhMr.Jan Seifert

Po studiích filosofie, farmacie a organické chemie na Karlově univerzitě v Praze přebírá
v roce 1911 bělský velkostatek.

Založil zde hospodářsko-botanickou stanici, při níž zahájila činnost i laboratoř agro-chemická
a mikroskopicko-fytopatoligická. Věnoval se výzkumu brambor, léčivých rostlin, konifer a
ovocných stromů pro vyšší polohy. Je autorem četných publikací na dané téma.
Byl členem výrobního družstva pěstitelů zemáků Sativa a spoluzakladatelem Výzkumného
ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě.

Byl aktivním organizátorem veškerého dění v obci.