František Seifert

Majitel velkostatku v Bělé.
Poslanec za stranu staročeskou v říšském sněmu.
Jeho zásluhou dostala tehdejší Bělá u Německého Brodu
název Česká Bělá. Vykonával funkci okresního starosty.
Byl zakládajícím členem hasičského sboru a jeho dlouholetým
velitelem a starostou.