Václav Rakušan

Byl majitelem zemědělské usedlosti v České Bělé čp. 35. Byl členem a funkcionářem agrární
strany (Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu). Aktivně pracoval jako
činovník v zemědělských organizacích a družstvech. Za války po roce 1939 se aktivně zapojil
do odbojových organizací. Německé gestapo jej v roce 1943 zatklo, byl vězněn a vyslýchán
v Pardubicích, Praze, Gerlitzu a po vynesení rozsudku za vlastizradu byl vězněn 6 měsíců
v Drážďanech. Ke konci války se osobně zapojil do činnosti partyzánské brigády M.J.Husa,
které velmi pomáhal jako spojka a v zásobování jídlem ze svého statku.

Po skončení války byl za odbojovou činnost vyznamenán Československým vojenským
řádem bílého lva – hvězdou prvého stupně.

V dalších letech pracoval opět jako činný zemědělec a člen družstevních organizací místního
významu. Stal se členem představenstva družstva Sativa v Havlíčkově Brodě, kde uplatňoval
svoje znalosti.

Pro svoji činnost v bývalé agrární straně, v družstevním hnutí a po roce 1946 jako člen strany
Československé strany národně sociální byl v roce 1951 zatčen Státní bezpečností Jihlava. Po
více než ročním pobytu stráveném ve vyšetřovací vazbě byl odsouzen za velezradu k odnětí
svobody na 17 roků, ztrátě občanských práv a propadnutí veškerého majetku.

Z mírovské věznice se vrátil v roce 1960 s podlomeným zdravím. Plné rehabilitace v roce
1990 se nedožil. Zemřel v červnu 1979.