Josef Endrle

Dlouholetý učitel a ředitel českobělské školy, působil zde od roku 1928 do roku 1967. Velkou
měrou se zasloužil o zřízení měšťanské školy v roce 1939 a byl 11 let jejím ředitelem.Byl

také ředitelem lidové školy zemědělské a výrazně se podílel na dalším vzdělávání mládeže.
Účastnil se aktivně veřejného života v obci. Pracoval v TJ Sokol nepřetržitě od roku 1932 a
mnoho let byl jejím předsedou. Staral se též o občanské záležitosti obce a dlouhá léta, až do
roku 1976. vedl místní knihovnu.