RNDr.Dagmar Dykyjová,CSc.,

Rozená Sajfertová, narozena 1914. Po studiích biologie a chemie
Na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy V Praze v letech
1933 - 38 se Dr. Dykytová věnovala fyziologii rostlin. Od mládí
publikovala vědecké populární práce a již od roku 1938 pracovala
jako výkonná redaktorka časopisu Vesmír. Po uzavření vysokých
škol za války pracovala ve Výzkumném ústavu
cukrovarnickém, po válce pak ve Spolku pro chemickou a
hutní výrobu v Ústí nad Labem. Po roce 1945 učila krátce na
přírodovědecké fakultě UK a poté na agronomické fakultě
Vysoké školy zemědělské v Praze.
Z té doby pochází její úspěšná učebnice zemědělské botaniky. Později musela kvůli svému
třídnímu původu opustit dráhu vysokoškolské učitelky a stala se redaktorkou Příručního
slovníku naučného. Důležitou práci odváděla i v Encyklopedickém institutu ČSAV. Je
autorkou vysokoškolských skript a učebnic. V roce 1964, tedy ve svých 50 letech, přichází
do Třeboně a v Botanickém ústavu ČSAV vede výzkum v produkční ekologii a fyziologii
rákosin, který časem vyústil do komplexního studia mokřadních rostlin, při kterém uplatnila
svou schopnost vidět přírodu jako celek a propojila vědecké přístupy s praktickou činností.
Vynaložila rovněž mnoho úsilí a energie k vyhlášení CHKO Třeboňsko.

Vždy se snažila, aby široká veřejnost pochopila důležitost ekologické problematiky, nikdy
nepokládala za ztrátu času vzít diaprojektor a přednášet školákům, učitelům nebo občanům
vzdálené obce.
Ve svých sedmdesáti letech vedla tým třiceti českých autorů a vytvořila rozsáhlou moderní
příručku metod ekosystémů. Jejím koníčkem jsou vstavačovité rostliny (naše orchideje).
Literární i badatelská práce paní Dagmar Dykyjové odráží její hluboké přírodovědné znalosti
a zároveň pokoru k přírodě. Získala za ni mnohá ocenění.
V roce 1996 a 2003 obdržela cenu ministra životního prostředí za celoživotní práci.