Kostel sv. Bartoloměje

Původně gotická stavba ze 14. století, presbytář, věž a obvodní zdi byly nově
postaveny ve třetí čtvrtině 15. století. Po roce 1700 přistavena sakristie a upraveno východní
průčelí, roku 1734 rozšířena nebo přistavěna chrámová loď dle návrhu (J. Santiniho ?).
Začátkem 19. století byl kostel upravován, ve 2. polovině 19. století obnoven v gotickém
slohu. V roce 1964 byl farní kostel stanoven kulturní památkou.

Z dochovaných pramenů lze soudit, že Bělá měla ve druhé polovině 14. století
samostatnou duchovní správu, kdežto později, a to až do roku 1713, byl bělský kostel
filiálním k farnosti šlapanovské. Fara doložena roku 1352, zanikla po roce 1620, roku 1734
byla fara obnovena.

Nejstarší kostelní varhany pocházely z roku 1736 - koupeny za 52 zlatých, 30 krejcarů.
Používány byly do roku 1840, kdy byly nahrazeny novými (330 zlatých), opraveny byly roku
1896. Roku 1905 byly postaveny v kostele nové varhany (1000 korun), v roce 1976 pan
Blažej Juda zmotorizoval jejich šlapací páku, další oprava varhan v roce 1995.

Není známo, kdy byly pořízeny a na věž dány kostelní hodiny, pouze v roce 1754 je
zmínka o opravě původních hodin. Nové kostelní hodiny byly koupeny a ustaveny roku 1905.
Po dlouhé době byl chod hodin znovu obnoven v roce 1996.

Zvonů měl kostel celkem pět, z toho čtyři na věži, jeden menší zvonek na věžičce
sakristie.

Rozruch v obci i v celé farnosti českobělské vyvolaly dvě rekvizice zvonů. První byla
provedena 26. září 1916. Byl zabaven zvon zvaný „Velký“, vážící 543 kg a „Bartoloměj“,
který vážil 135 kg. Při druhé rekvizici zvonů, konané 25. října 1917, byl zabrán zvon zvaný
„Poledník“, který vážil 300 kg. Zvon „Velký“ a „Poledník“ byly ulity v roce 1630.
„Bartoloměj“ nesl letopočet 1693. Zvonek ze sanktusové vížky z roku 1590 byl uschován až
do konce války u PhMr. J. Sajferta, velkostatkáře.